fbpx

Kongres historických osobností Slovenska

V piatok, 9. novembra, sa v triede 4.A stretli známe historické osobnosti Slovenska. Žiakov totiž mimoriadne zaujal tematický celok v učive vlastivedy – Minulosť a súčasnosť Slovenska. Počas jesenných prázdnin si každý pripravil projekt o jednej...

Viac

Naša študentka medzi ocenenými

Dňa 14. 11. 2018 štátny tajomník Ministerstva školstva SR Peter Krajňák udelil našej študentke Kristíne Bruňanskej (kvarta) ocenenie „Pamätný list sv. Gorazda“. Kika vďaka úspechom v karate na národnej a medzinárodnej úrovni...

Viac

Testovanie 5 2017

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční   novembra 2018 / streda/   na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a...

Viac