Všetky Príspevky

Internetová matematická olympiáda

Už 9. ročník tejto súťaže aj v tomto školskom roku pripravila Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brne. V utorok 29. novembra 2016 v čase presne od 9:00 do 11:00 sme riešili sadu neľahkých matematických úloh. Hladina...

Viac

Oznam

Vážení rodičia, Dňa 12.12.2016 na zasadnutí Rady rodičov , bola schválená zmena rozpočtu Združenia rodičov pri PSŠ F: Hanáka. Zmena nastala v položke ročenka, kde suma 1000 eur bola znížená na sumu 540 eur a v položke technika, zo sumy 1200 eur...

Viac

Dejepisná olympiáda – školské kolo

9. decembra 2016 sa v našej škole konalo školské kolo Dejepisnej olympiády. Zo základnej školy sa do súťaže zapojilo deväť žiakov. V kategórii C (9. ročník) súťažilo sedem dievčat z IX. A triedy, v kategórii E (7. ročník) dvaja chlapci zo VII...

Viac

Školské kolo biologickej olympiády.

V posledný novembrový týždeň učitelia biológie na gymnáziu pripravili a zrealizovali so žiakmi školské kolo biologickej olympiády, čím sa začal 51. ročník tejto každoročne obľúbenej súťaže. V tomto roku si skúsili porovnať svoje vedomosti medzi...

Viac

Stop šikane na školách.

Problematiku šikanovania na školách nemožno podceňovať. Treba učiť deti zodpovednosti za svoje správanie už v rannom detstve. Deti potrebujú stanovené hranice svojho správania, potrebujú dobré a správne pravidlá a dôslednosť. Musíme ich...

Viac