Všetky Príspevky

Oznam

Vážení rodičia, priatelia školy, prosíme Vás o pomoc pri  úprave školského dvora. Práce  spojené s preložením doskočiska, vytvorenie priestoru pre preliezačku a hojdačky, oprava pieskoviska, renovácia lavičiek,  výsek kríkov a odstránenie starých...

Viac

Vytvorenie originálnej učebnej pomôcky

Žiaci  odborov SOŠ – stavebná výroba a murári, súťažili  na odbornom výcviku o „vytvorenie originálnej učebnej pomôcky“. Práca s drevom im išla, od ruky, a pod vedením majstra odbornej praxe  E. Gatiala zmajstrovali krásne makety a pomôcky...

Viac

Oznam

Milí rodičia, vášmu dieťaťu ponúkame možnosť navštevovať denný letný tábor v rámci ŠKD, ktorý sa bude konať počas prvého prázdninového týždňa (4.7. – 8.7.). ŠKD bude otvorený od 6,30 do 16,30 hod. Náplň činnosti: budeme chodiť na vychádzky...

Viac

Práce našich žiakov

Nikolett Budiášová, Cat, Adobe Photoshop   Dominik Barčiak, Millennium Falcon, Adobe Illustrator   Slávka Hudecová,  Maľovanie, Adobe Photoshop   Adam Chalmoviansky, Portrét, Adobe Illustrator Patrik Senko, Portál, Adobe Flash...

Viac