fbpx

Október – mesiac úcty k starším

Dňa 9.10. 2018 sa uskutočnila beseda žiakov 7. ročníka ZŠ a žiakov sekundy gymnázia  s pani Ľubicou Gálisovou, prezidentkou Fóra pre pomoc starším. Na úvod pani Gálisová predstavila občianske združenie a oboznámila mládež  s náplňou  jeho práce...

Viac

Týždeň s anglickými lektormi

V týždni od 1. do 5. 10. 2018 si  mohli študenti 1.G, kvinty a 1.F vyskúšať, ako je to komunikovať s lektormi z Jazykovej školy Laremia. Lektori Ben a Armelle u nás odučili spolu 60 hodín a či sa našim študentom páčilo, posúďte sami: …...

Viac

Športové úspechy

V utorok 25.9. sa naše družstvá chlapcov a dievčat zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu stredných škôl. Družstvo dievčat ( Monika Vravková, Katarína Šimkovičová, Eva Koštialiková) obsadilo 3. miesto a družstvo chlapcov (Martin Iliaš, Martin...

Viac

Ekotopfilm

V utorok 25. septembra smerovali kroky našich žiakov z tried 1.G, kvinta, sexta a 1.F na prehliadku filmov o trvalo udržateľnom rozvoji. V KASS v Prievidzi sa totiž konal Junior festival so špeciálnym programom pre študentov stredných škôl. Bola...

Viac

Výstava jesenných plodov

V polovici septembra sa v priestoroch školy objavila výstavka zeleniny, ovocia a lesných plodov, ktoré sú typické pre jesenné mesiace. Výstavka vznikla zásluhou žiakov 6.A a prímy, ktorí si takto spolu s pani učiteľkou A. Čížovou mohli názorne...

Viac

Jesenný zber papiera

V dňoch 8. 10. (pondelok) – 12. 10. 2018 (piatok) sa uskutoční  zber papiera. Papier je možné priniesť ráno 7:00 – 8:00 a poobede 14:00 – 16:00 na školský dvor, prípadne odovzdať priamo v zberných surovinách a priniesť potvrdenie a peniaze. V...

Viac

Vzácna návšteva

Vo štvrtok 20.septembra sme v našej škole privítali  vzácneho a zaujímavého hosťa – pátra Róberta Baleka SVD, verbistu a misionára. Ako misionár slúži už takmer deväť rokov v Rusku. Pôsobil v Moskve, v Tambove, v Irkutsku a v súčasnosti je na...

Viac

Pozvánka na finále vo futbale

Pozrite si video z posledného finále nášho školského florbalového turnaja!! Zároveň vás týmto pozývame na finále futbalového turnaja spojené s Gólom za život, ktoré sa uskutoční v piatok 28. septembra 2018 na školskom ihrisku. Program bude: 13:45...

Viac