fbpx

Týždeň s angličtinou

V týždni od 25.9. do 29.9.2017 v našej škole pôsobili lektori anglického jazyka v triedach kvinta, 1.G a 1.F. Žiaci sa striedali v 3-hodinových blokoch. Lektori Mike (USA) a Ben (Veľká Británia) venovali pozornosť reáliám – tj. informovali...

Viac

Deň s mládežou ,,mladí pre Prievidzu”

Aj tento rok sa naša škola zapojila do tejto zaujímavej akcie, ktorá sa konala už ôsmy-krát na námestí v Prievidzi. Okrem pekného a útulného stánku, kde sme mali tento rok aj ,, chilli-out zónu”, sme ponúkali záujemcom o štúdium na našej škole...

Viac

BIELA  PASTELKA

BIELA  PASTELKA  – POMÁHALI  SME V piatok  22.septembra sme sa zapojili do akcie Biela pastelka. Je to verejná zbierka, ktorú organizuje Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska.  Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim...

Viac

Súťaž o logo projektu

Riaditeľka Piaristickej spojenej školy F. Hanáka v Prievidzi a tím učiteľov Erasmus plus  vyhlasujú súťaž o logo projektu „Europa, was vebindet uns?“ Viac sa dočítate tu: Súťaž o logo

Viac

Erasmus+

V školskom roku 2016/17 bol vypracovaný  a v šk. roku 2017/18 schválený projekt: Spolupráca v oblasti inovácií a výmeny osvedčených postupov,  Erasmus+. Názov projektu je   „Europa, was verbindet uns? Vyzývateľom je Francúzsko a o finančný grant...

Viac

Jesenný zber papiera

V dňoch 2. 10.  (pondelok) – 6. 10. 2017 (piatok) sa uskutoční  zber papiera. Papier je možné priniesť ráno 7:00 – 8:00 a poobede 14:00 – 16:00 na školský dvor, prípadne odovzdať priamo v zberných surovinách a priniesť potvrdenie a peniaze. V...

Viac