Piaristické gymnázium Františka Hanáka, Prievidza

Náboj – Junior

Dňa 24. novembra 2017 sme sa (skupinka štyroch študentov kvarty v zložení: Veronika Furjelová, Juraj Čavojský, Patrik Fábrik a ja) zúčastnili fyzikálno-matematickej súťaže NÁBOJ – Junior. Tejto súťaže sme sa zúčastnili aj v minulom školskom roku...

Viac

Olympiáda v nemeckom jazyku

Osvojenie si nemeckého jazyka ako jedného z najdôležitejších európskych jazykov je pre mnohých študentov prioritou, pretože tento jazyk má i v našom regióne významné postavenie. Vedieť okrem anglického jazyka ešte jeden cudzí jazyk predstavuje...

Viac

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku  V pondelok 20. 11. 2017 sa na pôde našej školy  už tradične uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Všetci zúčastnení žiaci bojovali v štyroch kategóriách s gramatikou, počúvaním , čítaním...

Viac

DofE

Slávnostné oceňovanie DOFE Deň 14. 2. 2020 bol pre našu kolegyňu Miroslavu Grolmusovú,  koordinátorku programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu výnimočný. Strávila ho v Trenčíne na oceňovaní za prínos pre rozvoj práce s mládežou...

Viac

Ako sme hľadali nitriansky hradný poklad

V stredu 25. októbra 2017 sa žiaci VII. A a sekundy zúčastnili exkurzie do Nitry. Spoločne navštívili miesta, ktoré sú späté s históriou Veľkej Moravy. Prezreli si areál Nitrianskeho hradu, v ktorom sa nachádza socha Pribinu i morový stĺp. Priamo...

Viac

Burza práce a informácií

Dňa 19. 10. 2017 sa v športovej hale v Prievidzi uskutočnila Burza práce a informácií organizovaná ÚPSVaR. Zúčastnila sa na nej i naša škola a oboznámila tak verejnosť s možnosťami štúdia na 4-ročnom gymnáziu a  na SOŠ – odbor Grafik digitálnych...

Viac

Návšteva Múzea holokaustu v Seredi

Dňa 20. októbra 2017 sme navštívili so žiakmi IX. A triedy a kvarty Múzeum holokaustu v Seredi. Zúčastnili sme sa na prednáške Židovský kódex a deportácie Židov zo Slovenska. Absolvovali sme prehliadku múzea, ktoré vzniklo v priestoroch bývalého...

Viac