fbpx

Naša študentka medzi ocenenými

Dňa 14. 11. 2018 štátny tajomník Ministerstva školstva SR Peter Krajňák udelil našej študentke Kristíne Bruňanskej (kvarta) ocenenie „Pamätný list sv. Gorazda“. Kika vďaka úspechom v karate na národnej a medzinárodnej úrovni...

Viac

Nenápadní hrdinovia

Aj takto možno nazvať skupinu študentov maturitných ročníkov, ktorí obetovali niečo pre druhých. V rámci Študentskej kvapky krvi sa vo štvrtok 25.10.2018 odhodlali zapojiť do tejto kampane a darovať svoju krv tým, ktorí ju potrebujú.  Po...

Viac

Semináre pre učiteľov

IUVENTA, organizácia zodpovedná za predmetové olympiády a súťaže usporiadala v októbri v mestách semináre pre učiteľov „Ako vychovať úspešného olympionika“ a ako hostí na besedu do Banskej Bystrice pozvala Mgr. Mareka Šimurku a žiaka...

Viac

Exkurzia do Uhrovca a do Partizánskeho

októbra 2018 sa žiaci tercie a VIII. Azúčastnili polytematickej exkurzie. Ich prvou zastávkou bol Uhrovec, kde  si doplnili  svoje vedomosti z dejepisu a literatúry. Navštívili tu rodný dom dvoch významných slovenských osobností, Ľudovíta Štúra...

Viac

Október – mesiac úcty k starším

Dňa 9.10. 2018 sa uskutočnila beseda žiakov 7. ročníka ZŠ a žiakov sekundy gymnázia  s pani Ľubicou Gálisovou, prezidentkou Fóra pre pomoc starším. Na úvod pani Gálisová predstavila občianske združenie a oboznámila mládež  s náplňou  jeho práce...

Viac

Týždeň s anglickými lektormi

V týždni od 1. do 5. 10. 2018 si  mohli študenti 1.G, kvinty a 1.F vyskúšať, ako je to komunikovať s lektormi z Jazykovej školy Laremia. Lektori Ben a Armelle u nás odučili spolu 60 hodín a či sa našim študentom páčilo, posúďte sami: …...

Viac

Športové úspechy

V utorok 25.9. sa naše družstvá chlapcov a dievčat zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu stredných škôl. Družstvo dievčat ( Monika Vravková, Katarína Šimkovičová, Eva Koštialiková) obsadilo 3. miesto a družstvo chlapcov (Martin Iliaš, Martin...

Viac