Piaristické gymnázium Františka Hanáka, Prievidza

Jarný zber papiera

V dňoch 16. 4. (pondelok) – 20. 4. 2018 (piatok) sa uskutoční  zber papiera. Papier je možné priniesť ráno 7:00 – 8:00 a poobede 14:00 – 16:00 na školský dvor, prípadne odovzdať priamo v zberných surovinách a priniesť potvrdenie a peniaze. V čase...

Viac

V našej škole vyrastajú nádejní rečníci

Dôkazom toho, že medzi žiakmi nášho gymnázia je veľké množstvo rečníckych talentov, je každoročný záujem žiakov o účasť v školskom kole súťaže v rétorike – Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec. Víťazi školského kola v I. a II. kategórii postúpili...

Viac