fbpx

Príprava na „Deň otvorených dverí“

Naši žiaci neleňošia, dňa 24. 2. 2017 bude deň s veľkým „D“ – usilovne sa pripravujú a vylepšujú priestor odborného výcviku na prezentáciu svojich učebných panelov a pomôcok, kde si skúšajú ako správne obkladať, nanášať omietky a maľovať...

Viac

Riaditeľské voľno – 22.12.2016

V súlade s ustanovením § 150 ods. 5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že na 22.12.2016  bolo rozhodnutím riaditeľky Piaristickej...

Viac

Drogy zabíjajú

V stredu 15.12. sa žiaci starších ročníkov zúčastnili filmového predstavenia s tematikou drogovej závislosti. Film Katka je unikátnym časozberným dokumentom, mapujúcim štrnásť rokov v živote mladej narkomanky a jej márneho zápasu so závislosťou...

Viac