Ocenenie pre pátra Janka

Ocenenie pre pátra Janka

Dňa 28.3.2014 sa v Dome kultúry Prievidza konali celomestské oslavy Dňa učiteľov 2014. V rámci neho boli ocenení pedagógovia škôl na území mesta Prievidza. Primátorka mesta Prievidza udelila pri tejto príležitosti Pamätnú Plaketu Jána Amosa Komenského pedagógom materský škôl, základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza. Plaketou J.A. Komenského za svoju pedagogickú činnosť boli ocenení aj pedagógovia škôl sídliacich na území mesta Prievidza. Za našu školu si ocenenie odniesol p. Ján Hríb.
V jeho nominácii sa píše: Páter Hríb učí na piaristickej škole od roku 1998. Už viac ako 15 rokov sa venuje najmenším žiakom na 1.stupni základnej školy v čase vyučovania ako učiteľ náboženstva, ale aj po vyučovaní ako ich kamarát. Deti ho milujú, rodičia si ho vážia a učitelia  sa tešia z jeho prítomnosti. Je dlhoročným organizátorom a „dušou“ letných piaristických táborov pre deti a mládež. Spolupracuje so školským spevokolom Rosnička, ktorý každoročne v predvianočnom období účinkuje na benefičných koncertoch školy organizovaných pod záštitou primátorky mesta JUDr. Kataríny Macháčkovej na podporu Charity sv. Vincenta v Prievidzi.
[nggallery id=87]
Pátrovi Jankovi srdečne blahoželáme.