Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Záväzne potvrdenie o nastúpení- nenastúpení na štúdium

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 – inovované

Výsledková listina UMŠaV 2020

 

Informácia ku všetkým odborom

Na základe Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, Vás týmto informujeme o podrobnostiach prijímacieho konania.

Vo výsledkovej listine prijímacieho konania  bude žiak (žiačka) uvedený (uvedená) pod  identifikačným kódom (odoslane Slovenskou poštou 20.mája 2020)Výsledková listina bude zverejnená a priebežne aktualizovaná v termíne od 22.5.2020  do 29.5.2020 vo vestibule školy a na webovom sídle školy www.piaristi-pd.sk.

Z doručených  prihlášok na štúdium v strednej škole v súlade s kritériami prijímacieho konania bude vytvorená výsledková listina. Prvá výsledková listina bude zverejnená 22.5.2020 o 12.00. Podľa plánovaného počtu prijatých žiakov na štúdium budú v poradí prví uchádzači vyzvaní záväzne sa vyjadriť, či majú, alebo nemajú záujem o štúdium na našej škole. Zmeny vo výsledkovej listine budú závislé od vyjadrenia sa vyzvaných uchádzačov.

Uchádzačov, ktorí budú vo výsledkovej listine vyzvaní vyjadriť sa k záujmu o štúdium prosíme o urýchlené potvrdenie záujmu doručením vyplneného tlačiva Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. Tlačivo môžete zaslať buď ako skenovanú/odfotenú kópiu mailom na: eva.slobodova@piaristi-pd.sk, alebo poštou. Potvrdenie záujmu/nezáujmu o štúdium  je u niektorých uchádzačov možné namiesto listinnej podoby vykonať aj cez EDUPAGE.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na vyššie uvedenej mailovej adrese alebo na telefónnom čísle školy 046 54 24 997.