fbpx

Organizácia výchovnovzdelávacieho procesu od 26.10.2020

Materská škola bude fungovať v bežnom režime. V čase novo určených prázdnin (30.10., 2.11., 6.11., 9.11.) bude prevádzka MŠ prerušená.

Žiaci 1. stupňa (1.- 4. ročník) sa budú vzdelávať podľa platného rozvrhu. Stravovanie je štandardne zabezpečené v školskej jedálni v čase od 11.30 – 12.30. Rodič môže ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa najviac na 5 dní v kuse, na viac dní musí predložiť potvrdenie od lekára.

ŠKD funguje v čase od 6.00 – 16.00 h

Žiaci 2. stupňa (5.- 9. ročník) a gymnázia a SOŠ sa učia dištančne podľa pokynov vyučujúcich.

Aj žiaci na dištančnom vzdelávaní môžu po prihlásení sa odoberať stravu. Stravu si vyzdvihnú v priestoroch firmy Trikostrav v balení cez výdajné okienko.