fbpx

Deň matiek

Deň matiek

Druhú májovú nedeľu ako každý rok sa celosvetovo oslavuje Medzinárodný deň matiek. Myšlienka medzinárodných a pravidelných osláv tohto sviatku vznikla v roku 1907 na počesť Anny Reeves Jarvisovej, ktorá bojovala za práva matiek. Prvýkrát bol verejne slávený o rok neskôr. V roku 1914 vyhlásil vtedajší americký prezident Woodrow Wilson prvú oficiálnu oslavu Dňa matiek ako celonárodného sviatku, konajúci sa druhú májovú nedeľu. Počas tohto dňa deti dávajú svojím matkám dary, ako napríklad vlastnoručne namaľovaný obrázok, bonboniéru alebo kyticu. Aj na Piaristickej spojenej škole sa oslavoval tento sviatok, keď deti z prvej až štvrtej triedy nakreslili svoje mamy (viď foto). Tento deň je aj špeciálny pre piaristov, lebo v tento deň piaristi oslavujú sviatok Panny Márie, ktorá je patrónka piaristov, čo môžeme vidieť aj v logu piaristov, o ktorom pred pár mesiacmi písal pán učiteľ Bačišin.

(Autor: Mário Orság)