fbpx

Knižná burza pomohla organizácii Mary’s Meals

Knižná burza pomohla organizácii Mary’s Meals

V rámci hodín občianskej náuky a témy dobrovoľníctva sa siedmaci počas celého školského roka venovali projektu Čítaj a daruj s Mary’s Meals. Jeho obsahom bolo prinesenie vlastných kníh, ktoré už nepotrebujú, a ponúknutie na predaj cez internet v prospech tejto charitatívnej organizácie. Počas školského roka sa im týmto spôsobom podarilo získať 85 €.

Zvyšné knihy sa siedmaci rozhodli ponúknuť študentom našej školy. Nimi usporiadaná knižná burza sa konala vo štvrtok 2. júna a v piatok 3. júna 2022 v priestoroch školy. V rámci nej ponúkli na predaj viac ako 80 kníh. Podarilo sa im tak získať ďalších 170 €. Spolu teda pomohli chudobným deťom sumou 255 €.

Mary’s Meals je medzinárodná organizácia, ktorej pobočka pôsobí aj na Slovensku. Deťom v chudobných krajinách poskytuje jedno jedlo denne na mieste ich vzdelávania. Náklady na stravovanie jedného dieťaťa na školský rok sú 18,30 €. Našim siedmakom sa vďaka tejto aktivite podarilo zabezpečiť stravu na jeden školský rok 13 deťom.

(Mgr. Petra Humajová)