fbpx

Druhostupniari vybehali nádej pre 15 detí

Druhostupniari vybehali nádej pre 15 detí

Žiaci druhého stupňa prievidzskej piaristickej základnej školy sa 16. septembra v rámci účelového cvičenia zapojili do charitatívneho behu v prospech organizácie Mary’s Meals. Za symbolické štartovné minimálne 1 € odbehli určenú trať a boli tiež zaradení do losovania o ceny v tombole.

Podujatie, ktoré zorganizovali pani učiteľky Petra Humajová a Monika Píšová v spolupráci so žiakmi 8.A, nadväzovalo na minuloročnú knižnú burzu. V nej sa na pomoc chudobným deťom podarilo získať 255 €. Charitatívny beh v prievidzskom mestskom parku dopadol ešte úspešnejšie – na pomoc deťom v rozvojových krajinách sa vyzbieralo 274,50 €. Táto suma pomôže zabezpečiť stravu na celý školský rok 15 deťom.

Vďaka sponzorským darom rodičov dostal každý účastník po prebehnutí trate sladkú odmenu a bol tiež zaradený do losovania tomboly s rôznorodými cenami. Z druhého stupňa využilo príležitosť pomôcť účasťou na behu 61 detí a učiteľov. Viacerí učitelia a rodičia však prispeli finančne či materiálne už vopred, za čo im tiež patrí veľká vďaka.

Mary’s Meals je medzinárodné charitatívne hnutie, ktoré poskytuje jedno jedlo denne v mieste vzdelávania viac ako 2 miliónom detí. Za 18,30 € dokáže poskytovať stravu jednému dieťaťu na celý školský rok. Jeho heslo „Škola + jedlo = nádej“  prináša šancu na zlepšenie života deťom, ktoré by na to inak príležitosť dostali len veľmi ťažko.

Ďakovný list Prievidza

(Text Mgr. Petra Humajová)