fbpx

Návšteva svätého Mikuláša

Návšteva svätého Mikuláša
Na svätého Mikuláša v nebi býva veľký ruch,
anjelici všetkým deťom robia účty zo zásluh..
Aj v našej materskej škole bolo dnes rušno. Zazvonil zvonček, a my sme si mysleli, že prišla Julinka (dnes prišla neskôr), no Karolínka namiesto Julinky privítala sv. Mikuláša. Toho pravého! Z neba! Naši škôlkari sv. Mikulášovi pomohli s košíkmi, zaspievali mu a on im zasa porozprával o svojom živote a tiež o svojich priateľoch z neba. Najradšej sa v nebi hráva so sv. Filipom Nerim a sv. Jozefom Kalazanským.
(Bc. Anna Kotianová)