fbpx

Návšteva v Nestlé

Návšteva v Nestlé

Tento týždeň žiaci siedmeho ročníka navštívili výrobné priestory firmy Nestlé v Prievidzi.
Zoznámili sa s históriou podniku a jeho aktuálnou produkciou. So záujmom si prezreli jednotlivé pracoviská, kde sa vyrábajú tradičné svetoznáme výrobky, rôzne procesy a priestory pre prípravu, výrobu a distribúciu. Nechýbala ani ochutnávka najznámejších polievok, omáčok a rôznych sladkostí.
Ďakujeme manželom Ďurdíkovcom za prijatie a snahu priblížiť výrobné technológie našim žiakom, vzbudiť záujem o technické profesie a podporiť ich pri výbere štúdia na odborných stredných školách.
Aj táto aktivita možno pomôže zabezpečiť budúcich odborníkov pre náš priemysel prostredníctvom projektu duálneho vzdelávania.

(Mgr. Monika Píšová)