fbpx

Návšteva prievidzskej fary

Návšteva prievidzskej fary

V dňoch 22. a 23. 6. žiaci našej piaristickej ZŠ (I.A, I.B, II.A, II.B, IV.A a IV.B) spolu so sestrou Veronikou a niektorými učiteľkami, vychovávateľkou a asistentkou podnikli počas hodín náboženstva výjazd na Prievidzkú faru za p. kaplánom Pavlom Škovránkom. Najskôr sa asi dva týždne za neho v škole modlili a hlavne druháci už sa nedočkavo pýtali, kedy môžu za ním vyraziť (musím ich pochváliť, že sa rozhodli vyzbierať veci na podporu farského tábora a doniesť ich spolu s pani učiteľkou a vychovávateľkou na faru).
Pán kaplán si v dohodnuté vyučovacie hodiny viaceré triedy prišiel osobne vyzdvihnúť do školy, dokonca ich aj odprevadil z fary do školy, pričom ich nepustil na prázdno (žiaci si po ceste späť pochutili na výslužke).
Pre každého žiaka to bola šanca bližšie spoznať nielen priestory fary a dvora, vidieť spolupracovníčku v kancelárii fary – pani Janku, ale hlavne bližšie spoznať život kňazov vo farnosti, ich služby pre nás, zalistovať si v knihe krstov, v starobylej dvestoročnej kronike, vidieť možnosti trávenia svojho času pri hrách na fare na stretkách alebo táboroch, prijať požehnanie kňaza a hlavne zažiť konkrétne čas, v ktorom cítime, že sme ako veriaci veľmi prepojení s našimi duchovnými otcami ako jedna duchovná rodina.

(sr. Veronika)