fbpx

Minikurz prvej pomoci

Minikurz prvej pomoci

Minikurz prvej pomoci v ŠKD zrealizovali štvrtáčky

V posledný februárový deň pripravili dievčatá zo 4. A pre mladších kamarátov z ŠKD minikurz prvej pomoci. Teoreticky aj prakticky oboznámili druhákov a tretiakov so základmi poskytovania prvej pomoci v rôznych situáciách. Názorne deťom predviedli, ako sa vykonáva náročná kardiopulmonálna resuscitácia, ako dať človeka do stabilizovanej polohy, ako správne obviazať ranu, čo robiť, keď sa niekto dusí, ako postupovať pri epileptickom záchvate. Dievčatá sa zodpovedne pripravili a zvládli to výborne. Keďže ich vzdelávanie v oblasti ochrany zdravia veľmi zaujalo, zostavili sme tím a plánujeme zúčastniť sa na súťaži, ktorú každoročne organizuje SČK.

Záujem o tieto život zachraňujúce znalosti a zručnosti prebudila u štvrtáčok Viktória Chlpeková, absolventka našej ZŠ a štvorročného gymnázia, v súčasnosti študentka 1. ročníka medicíny, ktorá prijala naše pozvanie, navštívila nás v ŠKD na DOD a dievčatám všetko vysvetlila a ukázala. Viktórii ďakujeme za čas, ktorý deťom venovala, a za odovzdané vedomosti.

(Mgr. Martina Grolmusová)