fbpx

V našej škole vyrastajú nádejní rečníci

Dôkazom toho, že medzi žiakmi nášho gymnázia je veľké množstvo rečníckych talentov, je každoročný záujem žiakov o účasť v školskom kole súťaže v rétorike – Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec. Víťazi školského kola v I. a II. kategórii postúpili...

Viac

Francúzštinári opäť úspešní

Marec je pre francúzštinárov výnimočný mesiac. Nielen, že je to mesiac „Frankofónie“, ale je to aj mesiac súťaží, do ktorých sa každoročne zapájame a sme úspešní. 19.3.2018 sa konalo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku, kde Veronika...

Viac

Centrum vedy Aurelium – učíme sa hrou

Čas písomných maturitných skúšok  (stredu 14. 3. 2018) využili žiaci 2.G a tercie na návštevu vedeckého centra Aurelium v Bratislave. Žiaci mali možnosť interaktívnou formou sa oboznámiť s najzaujímavejšími javmi v oblasti fyziky, chémie...

Viac