fbpx

Brána milosrdenstva

V dňoch 13. – 16. augusta 2016 sa vydalo zopár zamestnancov našej školy, na púť k Panne Márii, Čiernej Madone, do Čenstochovej. Púť sa v Poľsku koná každý rok, začína sa vo Varšave a tí najvytrvalejší pútnici na nej počas asi 2 týždňov prejdú viac ako 300 km. Celý priebeh púte, presun batožiny, stanov a ponuku jedla a vody zabezpečujú bratia palotíni.

Vzhľadom na našu prácu počas roka, kedy sa nám v škole podarí „nachodiť“ nejaké tie kilometre po triedach a chodbách našej školy 🙂 sme sa k pútnikom do Čenstochovej pridali až na úplne poslednom úseku, ktorý vychádzal 14.8. ráno z mesta Mstow. Počas neho sme prešli približne 13 km.

V našich srdciach sme niesli k Matke okrem našich najbližších aj žiakov, učiteľov a zamestnancov celej našej školy a prosili sme ju o milosti pre nich všetkých.

Púť mala názov Brána milosrdenstva a aj my sme dostali milosť prekročiť Bránu milosrdenstva v Bazilike Panny Márie v Čenstochovej, aby sme získali odpustky pre seba i pre duše v očistci, ako je to v tomto Roku milosrdenstva možné i na mnohých miestach Slovenska (aj v Prievidzi vo farskom kostole).

Púť organizovala (ako už dlhoročne) pani sekretárka našej školy Anka Kapšová. V deň nášho odchodu ju zastihla radostná správa o narodení jej prvej vnučky, preto sme mali v autobuse o jedného člena menej. Jej prítomnosť „na diaľku“ však bola zrejmá. 🙂

Každý z nás mal z tohto putovania radosť, ešte väčšiu z príchodu do Čenstochovej a tiež z duchovného programu, ktorý bol tento rok naozaj mimoriadny vzhľadom na oslavy jubilejného 1050. výročie tzv. Krstu Poľska. Najkrajším a mimoriadnym zážitkom pre dvoch členov našej pútnickej výpravy bolo to, že dostali osobitné požehnanie od arcibiskupa Václava Depa, metropolitu Čenstochovej. Nech toto požehnanie prejde na všetkých, ktorí v Čenstochovej boli s nami v našich srdciach, teda aj na vás, ktorí čítate tieto riadky.

Pokoj a dobro!

[nggallery id=343]

za pútnikov Elena Blašková