fbpx

(Nie) Som obeťou násilia?!

Verejnosť je stále ovplyvnená mýtami a predsudkami o násilí páchanom na ženách. Existuje rozpor medzi faktami a názormi na túto tému. Zakorenené mýty vedú k bagatelizácii činov násilia páchaného na ženách, muži sú ospravedlňovaní a vina sa dáva ženám. Je dôležité vyvrátiť ich, aby sme mohli pochopiť, ovplyvniť a zastaviť násilie. Práve preto na našu školu prijala pozvanie Ing. kapt. Daniela Preťová, ktorá dievčatám z I.G rozprávala o tomto v súčasnosti veľmi rozšírenom fenoméne. Dievčatá sa dozvedeli ako rozpoznať, predchádzať a brániť sa násiliu vo všetkých jeho formách, či fyzickému, psychickému, sociálnemu, ekonomickému.

Mgr. Monika Píšová