fbpx

Druhé kolo prijímacích skúšok do osemročného gymnázia

Riaditeľka Piaristického gymnázia F. Hanáka vyhlasuje druhé kolo prijímacích skúšok do osemročného gymnázia. Prihlášky treba doručiť do kancelárie školy do 9.6.2017. Prijímacie skúšky sa budú konať dňa 20.6.2017.