fbpx

Druhácka exkurzia – smer Banská Bystrica

Dňa 27. septembra 2017 sme sa vybrali na exkurziu do Banskej Bystrice, tentokrát však nie kvôli pamiatkam, ale kvôli technológii výroby piva. Sextáni a druháci gymnázia mali možnosť odkryť tajomstvá výroby tohto zlatistého moku, prezrieť si kvasné nádoby aj plničku fliaš a sudov. Cestou z Bystrice sme sa zastavili v závode na výrobu a spracovanie gália. Je to vzácny mäkký strieborný kov, ktorý má po ortuti najnižšiu teplotu topenia a zostáva pevný len pri nízkych teplotách. Domov sme sa vrátili síce zmorení, ale plní nových vedomostí a zážitkov.

Mgr. Andrea Machová, Mgr. Ladislav Blaško