fbpx

Návšteva Múzea holokaustu v Seredi

Dňa 20. októbra 2017 sme navštívili so žiakmi IX. A triedy a kvarty Múzeum holokaustu v Seredi. Zúčastnili sme sa na prednáške Židovský kódex a deportácie Židov zo Slovenska. Absolvovali sme prehliadku múzea, ktoré vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi a slúži aj ako pamätník Židom zo Slovenska zavraždeným počas holokaustu. Prezreli sme vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Súčasťou expozície je dobytčí vagón, v ktorom v neľudských podmienkach deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz (Osvienčim).

Na autentickom mieste získali žiaci veľa nových informácií o tragédii slovenských Židov počas druhej svetovej vojny. Dozvedeli sa tiež o ľuďoch, ktorí mali odvahu pomôcť prenasledovaným a trpiacim spoluobčanom. Slovensko má za sebou aj temnú minulosť, ale na počet obyvateľov má najviac ľudí, ktorí dostali za záchranu ľudských životov vyznamenanie Spravodlivý medzi národmi.

Veríme, že to, čo naši mladí videli a počuli, ich hlboko zasiahlo a prispelo k formovaniu správnych hodnotových postojov a k uvedomeniu si nezmyselnosti a nebezpečenstva akejkoľvek formy intolerancie, rasizmu, extrémizmu.

Mgr. Martina Grolmusová a Mgr. Katarína Sekrenešová