fbpx

Informácia o plánovanom počte výkonov pre školský rok 2018/2019.

Aj napriek rôznym správam o regulácii osemročných gymnázií chceme informovať širokú verejnosť, že v pripravovanom školskom roku 2018/2019 otvoríme po jednej triede:
  • osemročné gymnázium (určené pre súčasných žiakov 5. ročníka ZŠ)
  • štvorročné gymnázium ( určené pre súčasných žiakov 9. ročníka ZŠ)
Štúdium na oboch typoch gymnázií je predovšetkým prípravou na ďalšie štúdium na vysokých školách na Slovensku i v zahraničí. Tomuto cieľu zodpovedá aj priebeh a úroveň vzdelávania. Žiaci študujú dva cudzie jazyky, anglický jazyk je prvým cudzím jazykom. Druhý cudzí jazyk si žiaci vyberajú z ponuky francúzsky, nemecky a ruský jazyk. V záverečných ročníkoch štúdia si žiaci vyberajú celkovo  7 dvojhodinových seminárov podľa svojho výberu z ponuky asi 20 seminárov.