fbpx

Kritériá prijatia pre školský rok 2018/2019

V sekcii Prijímacie konanie sme zverejnili kritériá prijatia pre štvorročné aj osemročné gymnázium.