fbpx

Centrum vedy Aurelium – učíme sa hrou

Čas písomných maturitných skúšok  (stredu 14. 3. 2018) využili žiaci 2.G a tercie na návštevu vedeckého centra Aurelium v Bratislave. Žiaci mali možnosť interaktívnou formou sa oboznámiť s najzaujímavejšími javmi v oblasti fyziky, chémie, biológie a iných prírodných a technických vied. Vyskúšali si veľké množstvo experimentov a učili sa prostredníctvom vlastných skúseností a zážitkov. Dúfame, že sa nám ich podarilo aspoň trochu motivovať k štúdiu prírodovedných predmetov.

Mgr. Andrea Machová, Mgr. Jana Kureková