fbpx

Náš študent prvý na celoslovenskom kole Biologickej olympiády!

Martin Franek, študent Piaristického gymnázia v Prievidzi sa umiestnil na prvom mieste v projektovej časti Biologickej olympiády, kategória B. Súťaž sa konala v dňoch 18.-20.4.2018 v Bratislave. Porota zložená z odborníkov z univerzít vyhodnotila jeho prácu s názvom „Rudné minerály v rozsypoch potokov Malej Magury“ ako najlepšiu v jeho kategórii s bodovým ziskom 30 bodov z 30. Odmenou za jeho fyzicky náročnú prácu v teréne, dôkladnú laboratórnu analýzu vzoriek ako aj za metodologicky dôsledné vyhodnocovanie a analýza výsledkov bola aj Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa entuziazmu pokračovať v kvalitnej vedeckej práci.