fbpx

Naša študentka si prevzala ocenenie v Bruseli

Z každého členského štátu Európskej únie jeden stredoškolák. Dokopy 28 víťazov. A medzi nimi naša študentka Katka Kráľová, ktorej preklad z anglického do slovenského jazyka ohodnotili prekladatelia Európskej komisie ako najlepší v rámci Slovenska.

Víťazi boli pozvaní na slávnostné odovzdávanie ocenení, ktoré sa uskutočnilo 10. apríla 2018 v Bruseli, konkrétne v budove Charlemagne, v ktorej sídli viacero orgánov Európskej komisie. Po slávnostnom vyhlásení výsledkov nasledoval obed formou švédskych stolov, počas ktorého sme prvýkrát mali možnosť stretnúť  slovenských prekladateľov Európskej komisie. Na ďalší deň víťazi, učitelia a pozvaní hostia navštívili budovu Generálneho riaditeľstva pre preklad. Slovenská prekladateľka Európskej komisie nám vysvetlila, ako vyzerá jej práca, a Katka si dokonca mohla vyskúšať preklad krátkeho textu z angličtiny do slovenčiny.

Program bol dosť nabitý, takže krásy mesta sme si stihli užiť iba čiastočne. Vychutnali sme si pohľad na námestie Grand-Place, ktoré je historickým jadrom Bruselu a cez deň je neustále plné turistov, a, samozrejme, ochutnali sme tradičné belgické vafle. Hlavným pozitívom tohto krátkeho pobytu v Bruseli však zostala možnosť zažiť jazykovú a kultúrnu rozmanitosť a vymeniť si svoje skúsenosti s víťazmi z ostatných krajín Európskej únie.

PhDr. Monika Kováčiková