Sviečka za nenarodené deti

Sviečka za nenarodené deti

26. 10. 2018 pred Sviatkom všetkých svätých sa v našej škole opäť konala finančná zbierka Sviečka za nenarodené deti. Bola organizovaná pod záštitou Fóra života v spolupráci s 10 dobrovoľníkmi zo ZŠ a SOŠ. Cieľom tejto aktivity je šíriť úctu k nenarodeným deťom, milosrdenstvo voči rodičom, ktorých sa týka potrat a finančnou zbierkou podporiť projekty zamerané na ochranu ľudského života a jeho dôstojnosti od počatia po prirodzenú smrť, rodinné projekty, konkrétnu pomoc tehotným ženám a matkám s deťmi v krízových situáciách, poradenské služby, vzdelávacie a osvetové aktivity, či profesionalizáciu pro-life odborníkov v sociálnej, právnej, psychologickej a iných oblastiach.