Poďakovanie

Poďakovanie

Ďakujeme za pomoc pri vydaní ročenky školy.

Ročenku školy za školský rok 2017/2018 už viacerí máte doma aj vďaka sponzorom, ktorí nám prispeli na jej vydanie. Touto cestou sa chceme poďakovať tým, ktorí ju spracovali. Srdečne ďakujeme spoločnostiam:  SAD PrievidzaINSPIRA s.r.o.  Nedožery – Brezany,  Združenie rodičov pri Piaristickej škole, ktoré poskytli finančné prostriedky na jej vydanie.

Ďakujeme  tlačiarni Patria I., spol. s.r.o. za jej  poskytnutú službu tlače.