Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Po úspechu v okresnom kole jazykovej olympiády reprezentoval Martin Zajac (3.G) našu školu aj v krajskom kole a obsadil v silnej konkurencii 5. miesto. Martinovi blahoželáme a želáme ešte veľa úspechov.

 PK CJ