fbpx

Robotika nás baví – projekt realizovaný s podporou TSK

Robotika nás baví je pokračovaním projektu Mladí v IT, ktorý sme realizovali s školskom roku 2018/2019. Vďaka nemu sme  prvýkrát otvorili krúžok  „Programovanie mikrokontrolérov“ pre starších žiakov.  Tento školský rok v našej škole plánujeme otvoriť opäť krúžok programovania robotov, tentokrát vďaka projektu  Robotika nás baví.  Projekt bol zrealizovaný vďaka Participatívnemu – komunitnému rozpočtu TSK. Trenčiansky samosprávny kraj podporil náš projekt sumou 2000 eur. Uvedené finančné prostriedky sme využili na zlepšenie podmienok vzdelávania, do učebne IT a robotiky sme zakúpili potrebné súčiastky, ale aj 3D tlačiareň. Učebňa je vybavená  notebookmi,  tabletmi, osciloskopom, mikrokolpoltérmi, multimetrami,  senzormi a ďalšími potrebnými  elektrotechnickými súčiastkami.

Od októbra budeme túto učebňu využívať nielen vo vyučovaní, ale aj v mimovyučovacom čase pre voľnočasové a záujmové aktivity detí a mládeže v Prievidze a okolia. Plánujeme otvoriť krúžok programovania robotov.

Záujemci o tento krúžok sa môžu prihlásiť pomocou vzdelávacieho poukazu, informovať sa môžu u zástupcov riaditeľky školy. Krúžok sa bude konať  v piatok v popoludňajších hodinách. Je vhodný pre žiakov 9. ročníka ZŠ a študentov strednej školy i gymnázia.  Krúžok vedie člen občianskeho združenia Kalazans, ktorý je odborníkom v tejto oblasti – je  absolventom Žilinskej univerzity, ktorý  neformálnym vzdelávaním odovzdáva svoje vedomosti z robotiky a z programovania.