fbpx

Oznam o krúžkovej činnosti

Žiaci dostali vzdelávacie poukazy, ktoré je možné v našej škole využiť na krúžkovú činnosť. Vzdelávacie poukazy podpisuje zákonný zástupca resp. plnoletý žiak modrým guličkovým (večným) perom.  V pravom hornom rohu treba ceruzkou uviesť názov vybraného krúžku, viď ponuka, a odovzdať tr. učiteľovi do 18. 9. 2020.

Vedenie školy

Ponuka krúžkov 2020/2021