fbpx

Rozsvieťme Slovensko

V októbri už tradične na našej škole prebiehal predaj Sviečok za nenarodené deti. Do celoslovenskej kampane organizovanej Fórom života sa zapojilo viacero dobrovoľníkov z radov našich študentov, z tried  TERCIA, VII.A, IX.A a IX.B.

Srdečná vďaka za ich ochotnú pomoc pri predaji sviečok.

Ďakujeme aj Vám všetkým, ktorí ste si sviečku kúpili a tým urobili pekné gesto konkrétnej pomoci, ktorá už roky úspešne funguje a robí veľa dobra. Pozývame Vás k zapáleniu tejto sviečky v oknách vašich domovov večer 2. novembra na pamiatku počatých detí, ktoré sa nemohli narodiť.

Tohtoročný ročník bol poznačený pandémiou COVID-19 a predaj bol možný iba dva dni.

Napriek tomu sa vyzbieralo pekných 296 eur.

(koordinátori VMR – výchovy k manželstvu a rodičovstvu)