fbpx

Covid automat od 8.2. 2021

Covid automat od 8.2. 2021

Milí žiaci, rodičia, učitelia!

Vláda SR schválila s platnosťou od 7. februára 2021 Covid automat.  Podľa aktuálneho čierneho stupňa sa môžu otvoriť len materské školy, prvý stupeň základných škôl a tiež končiace ročníky stredných škôl. V podmienkach Covid automatu je  otestovanie dotknutých žiakov, zamestnancov školy a rodičov deti v MŠ a ZŠ, so 7-dňovou platnosťou testu.

Po osobnej komunikácii s RUVZ  v Prievidzi Vás informujeme, že v okresoch Prievidza a Partizánske sa zatiaľ pre viacero zhoršujúcich sa ukazovateľov nebude od 8. februára 2021 realizovať prezenčné vyučovanie. Tieto dva okresy budú otvárať školy najskôr po jarných prázdninách v pondelok 22. februára 2021. Preto pokračujeme aj v týždni od 8.2.2021  vo vzdelávaní dištančnou formou na celej Piaristickej spojenej škole Františka Hanáka.

V platnosti naďalej ostáva len možnosť otvorenia materských škôl a školských klubov pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha zamestnania neumožňuje zabezpečiť starostlivosť o dieťa.

Želáme Vám veľa zdravia, trpezlivosti a síl zvládať aktuálnu situáciu.

(vedenie školy)