fbpx

Vzdelávací týždeň

Vzdelávací týždeň

Študenti si v tomto týždni od formálneho vzdelávania trošku vydýchli, my učitelia sme naopak zabrali a absolvovali sme sériu zaujímavých školení.

Hneď v pondelok sme cez Zoom absolvovali školenie s p. Vierou Lasákovou z Leaf-u, v utorok niektorí z nás riešili spätnú väzbu, iní syndróm vyhorenia a psychohygienu (školenia bežali paralelne).

Popolcová streda patrila sv. omši s našimi pátrami a prednáške pátra Mateja Kýšku. Zaznela aj krásna Rúfusova báseň zo zbierky Ako stopy v snehu.

Vo štvrtok sa nás snažili vedomostne a ľudsky posunúť naše milé kolegyne Andrea Machová (téma Mentoring) a Zuzka Korineková (Interné vzdelávanie).

Piatok bol nabitý – každý sa zúčastnil toho, čo mu bolo odporúčané, resp. čo sa mu najviac hodilo. Hovorilo sa o práci asistenta učiteľa a jeho spolupráci s učiteľom, o poruchách pozornosti u žiakov a o skúsenostiach s prácou asistenta učiteľa v Nórsku.

Veľká časť z nás absolvovala 6-hodinové školenie s hviezdou slovenského učiteľského neba – Dávidom Králikom na tému neformálne vzdelávanie. Tento workshop sa konal v rámci projektu “Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na zlepšenie školskej úspešnosti v OZ TEAM“. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Veľká vďaka patrí nášmu zriaďovateľovi – reholi Piaristov – za sprostredkovanie a rovnako vedeniu školy za logistiku celého procesu.

(Mgr. Vladimír Ondrejka)