fbpx

Job shadowing v programe Erasmus+

Job shadowing v programe Erasmus+

Job shadowing v programe Erasmus+ : Aartalschule Michelbach

V mesiaci marec sa uskutočnilo niekoľko zahraničných ciest učiteľov a žiakov zastrešených programom Erasmus+. Jedným z nich bola aj cesta Mgr. Mareka Šimurku, ktorý v dňoch 13. – 17.3.2023 navštívil partnerskú školu v Nemecku, konkrétne v spolkovej krajine Hessensko v obci Aartal-Michelbach.

Typ mobility bol „Job shadowing“, čo v podstate znamená návštevy na vyučovacích hodinách u učiteľov s cieľom pozorovania priebehu vyučovania, metód a foriem vyučovania, rozhovory s učiteľmi o kurikule, využívanie pomôcok a učebníc. Cieľom boli vyučovacie hodiny biológie a chémie. Naskytla sa však aj príležitosť pozrieť sa na hodinu fyziky, matematiky a angličtiny.

Zozbierané nápady a námety budú využité v pedagogickej praxi. „Tieto pobyty nie sú ako dovolenka, účastník absolvuje celý vyučovací proces, a hoci neučí, sledovať odborné vyučovanie v nemčine, komunikovať celý deň v nemčine, príp. angličtine je na konci dňa psychicky únavné, ale oplatí sa to. Ako učiteľa geografie ma obohacuje aj poznávanie krajiny, ľudí a kultúry,“ uviedol Marek Šimurka. Pri tomto pobyte boli na cestovanie použité trvalo udržateľné dopravné prostriedky. Boli to najmä vlaky a zdieľaná spolujazda. Ako sa vyjadrili účastníci, cestovať dlhé hodiny vlakom je náročné, ale kým nemeškajú, tak sa to v pohodlných sedadlách ÖBB dá v pohode zvládnuť.