fbpx

Medailová žatva

Medailová žatva

Kým si väčšina detí v piatok užívala riaditeľské voľno,  sedemnásť detí od Piaristov ráno sadlo do vlaku smer Zemianske Kostoľany, kde si zmerali sily v bežeckých pretekoch so svojimi rovesníkmi.  V početnej konkurencii – niektoré kategórie mali až dva rozbehy (spolu aj 32 detí na štarte) – veru hanbu neurobili. Pre školu vybojovali jedno 1. miesto (Zoja Fialková 5.B), tri 2. miesta (Lívia Laurincová sekunda, Sebastián Šebest 7.A, Dominika Kulichová kvarta) a jedno 3. miesto (Gabriel Daubner 5.B). Niektorí dobehli tesne za stupňami víťazov ako Lucka Vlčková 4.A  4. miesto, Timko Kotrík  4.A  4. miesto,  a všetci ostatní do TOP 10 Nikolaj Mikudík (MŠ), Tomáško Mikudík 1. B, Karinka Voskárová 1. A, Tobias Buzna 4. B, Mateo Bobok 2.B,  Hugo Bobok 4. B, Damián Tran a Ema Molnárová 6.A,  Dominik Ďurdík  8.A a Samuel Štefaňák 9.A.  Aj keď na trati nechali všetky sily, pretek si užili v dobrej nálade. Všetkým blahoželáme!!!

(Text a foto: Mgr. Monika Píšová)