fbpx

PRE RODIČOV: Kurz o výchove

PRE RODIČOV: Kurz o výchove

Milí rodičia, prichádzame k vám s ponukou zúčastniť sa Kurzu pre rodičov detí do 10 rokov (klikni na plagát).

Môžu sa ho zúčastniť rodičia detí všetkých vekových kategórii. Povzbudzujeme Vás prísť s vaším manželom/manželkou. Nezabúdame však  ani na rodičov, ktorí vychovávajú svoje deti samostatne z rozličných dôvodov.

Kurz pozostáva z piatich príjemných stretnutí pri občerstvení, prednáške a diskusii v skupinách.

Stretnutia sa konajú 1-krát za týždeň, v intervale 5 týždňov  za sebou od 16:30 do 19:00

Témy kurzu budú prezentované z DVD a preberať sa budú nasledujúce okruhy:

  1. Budovanie pevných základov 8.11. 2023
  2. Napĺňanie potrieb našich detí 15.11. 2023
  3. Stanovenie hraníc 22.11. 2023
  4. Učiť deti zdravým vzťahom 29.11. 2023
  5. Náš dlhodobý cieľ 6.12.2023

Okrem tém, ktoré zaznejú z úst naslovovzatých odborníkov, budeme môcť vidieť, vypočuť si názory detí i rodičov, ktorí sa s týmto kurzom nejakým spôsobom stretli.

Verím, že prijmete naše pozvanie a strávime spolu päť nádherných, zábavných a poučných večerov. Prihlasovanie trvá do 31. 10. 2023.

Kurz je ZDARMA! Prosíme vás len o zakúpenie príručky (na prvom stretnutí) v cene 2,00€. Dobrovoľne môžete prispieť na náklady spojené s občerstvením.

… ak chcete o kurze vedieť viac: www.rodinnevztahy.sk alebo http://www.relationshipcentral.org/parenting-children-course

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom QR kódu alebo elektronického formulára tu.

V prípade otázok neváhajte napísať: anez.ku@gmail.com