fbpx

PO STOPÁCH FRANTIŠKY PÁLFIOVEJ 2

PO STOPÁCH FRANTIŠKY PÁLFIOVEJ 2

Dňa 8. 11. 2023 sme sa opäť na spoločenskovednom seminári vybrali na „návštevu“ do Bojnického zámku.  

Naša lektorka, Lenka Adamcová, nás privítala a opäť sprevádzala aktivitami z projektu Po stopách Františky Pálfiovej. Aktivity venované poslednému majiteľovi zámku Jánovi Františkovi Pálfim, nás zaviedli do priestorov zámockej kaplnky. Keď sme doskladali  aj posledný  dielik puzzle zo života  hradného pána, naše kroky smerovali do apartmánov zámku. Bolo sa na čo pozerať a veríme, že sa tam ešte vrátime, lebo nám zostalo veľa nezodpovedaných otázok. Ďalšia cestička viedla do hrobky a následne do jaskyne pod zámkom. Posledným dnešným zastavením bol zámocký park, v ktorom, ako všade naokolo, bolo cítiť jeseň.  

Tak, toto bolo v skratke dnešné naše vyučovanie na zámku. A kde povedú naše ďalšie zámocké kroky … ? 

 (text:  Lea Boboková, kvinta, foto:  Paula Čertíková, 1. G)