fbpx

Ukrajina a iné krízy sveta

Ukrajina a iné krízy sveta

Dnes sme sa v dome kultúry zúčastnili diskusie s dokumentaristom Palom Pekarčíkom, spoluautorom filmu Svetloplachosť. Organizovala to nezisková organizácia Seeds spolu s Obchodnou akadémiou Prievidza.

Filmár nám ukazoval videá a fotografie hlavne zo zničeného Charkova, ale aj iných častí Ukrajiny, v ktorej strávil približne 7 mesiacov. Utrpenie spojené s konkrétnymi príbehmi ľudí umocnené jeho priamym svedectvom bolo oveľa silnejšie ako zábery vo večerných správach.

Študenti si mohli vyskúšať výstroj novinára (vesta, prilba a pod.), či zoznámiť sa s obsahom lekárničky (na fotografii je použitie škrtidla).

Prednáška končila odkazom, že ak vidíte na ulici niekoho, kto potrebuje pomoc, pomôžte mu.

(text a foto: Mgr. Vladimír Ondrejka)