fbpx

Informácie riaditeľa školy

Milé spoločenstvo školy!

Na začiatku kalendárneho roku Vám všetkým prajem len to najlepšie a zároveň vyjadrujem túžbu skorého návratu do školy.

V termíne od 11.1.2021 bude škola zavretá a vzdelávanie bude prebiehať dištančnou formou. Riadime sa usmernením z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre plánovaný návrat do škôl podľa priloženej tabuľky. Harmonogram sa môže meniť podľa aktuálnej situácie. Návrat žiakov do škôl je vo viacerých prípadoch podmieňovaný pretestovaním. O tom, či na testovanie využijeme verejné odberové miesta, alebo škola bude organizovať vlastné odberové miesta, Vás budeme informovať neskôr. Testovania sa nemusia zúčastniť tí učitelia, žiaci a rodičia, ktorí majú od ošetrujúceho lekára vydané potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid 19 v období posledných troch mesiacov.

Triedni učitelia 1. stupňa ZŠ budú informovať svojich žiakov a rodičov o organizácii vzdelávania počas distančnej formy.

Klasifikačné obdobie za prvý polrok sa končí podľa plánu 24. januára 2021, od 25.1. 2021 sa konajú klasifikačné porady.

Všetci žiaci školy sú naďalej hromadne odhlásení z obedov.

Mgr. Ambróz Jamriško
riaditeľ školy