fbpx

Imatrikulácie Príma 2021

Imatrikulácie Príma 2021

Dňa 27.10. boli prímani oficiálne prijatí medzi študentov Piaristického gymnázia. Konala sa totiž ich imatrikulácia. Zaujímavý a na nápady bohatý program si pre nich pripravili študenti z kvarty.

Hneď ráno, po príchode do školy, prímanov milo prekvapila pekne vyzdobená trieda, pohostenie a už tradičný zvyk pomaľovania tvárí. Nasledovali rôzne spoločenské hry. Potom prímanov čakalo splnenie netradičnej úlohy – v časovom limite museli nájsť indície ukryté v tmavej strašidelnej miestnosti a vylúštiť tajné heslo. Na záver dňa museli dať „do pôvodného stavu“ svoju triedu, ktorá sa za ich neprítomnosti premenila na „bombou zasiahnuté územie“.

Vyvrcholením dňa bolo slávnostné skladanie študentského sľubu, pasovanie každého prímana za právoplatného študenta gymnázia a odovzdanie pamätnej listiny.

(text: Mgr. Anna Čížová)