fbpx

Best in English – výsledky

V deň Patrocínia, 26. 11. 2021, sa niekoľko žiakov GYM a SOŠ zúčastnilo online súťaže Best in English. Najlepší výsledok dosiahla Bianka Ježeková z triedy septima. Tešíme sa z aktivity našich žiakov a ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy v súťaži, ktorej sa celkovo zúčastnilo 17 223 stredoškolákov, z 595 škôl a 32 krajín.

(Predmetová komisia cudzích jazykov)

Best in english 2021