fbpx

Deviataci a kvartáni navštívili Múzeum holokaustu v Seredi

Deviataci a kvartáni navštívili Múzeum holokaustu v Seredi

12. mája 2022 sme navštívili so žiakmi 9. A triedy a kvarty Múzeum holokaustu v Seredi. Absolvovali sme vzdelávacie podujatie s názvom Úteky z táborov smrti a prehliadku expozície múzea s pútavým odborným výkladom.

Na autentickom mieste získali žiaci veľa nových informácií o téme holokaustu. Prezreli si dobové dokumenty, fotografie, predmety súvisiace s prenasledovaním a deportáciami Židov v období Slovenského štátu. Dozvedeli sa o živote v tábore, videli, ako vyzerali dielne, v ktorých Židia museli pracovať. Získali zaujímavé informácie aj o odvážnych ľuďoch, ktorí sa podieľali na záchrane Židov.

Veríme, že návšteva tohto miesta prispeje k formovaniu ich správnych hodnotových postojov, k uvedomeniu si nezmyselnosti a nebezpečenstva akejkoľvek formy nenávisti, intolerancie, rasizmu, extrémizmu.

(Mgr. Martina Grolmusová)