fbpx

Erasmus+ alebo Učitelia sa učia

Erasmus+ alebo Učitelia sa učia

Učitelia nielen učia ale aj sami sa učia. A veľmi často vo svojom voľne, napríklad cez letné prázdniny. Naša škola sa už roky zapája do programu Európskej únie Erasmus. Je určený na podporu vzdelávania, mládeže a športu. Môžu sa doň zapájať študenti stredných a vysokých škôl, učitelia, vychovávatelia a tí pracovníci v školstve alebo organizácie, ktoré pracujú s mládežou.

V rámci programu sú poskytované granty na študijné pobyty alebo rôzne vzdelávacie kurzy v krajinách Európskej únie. Granty sú prideľované na základe schválených projektov.

A tu sa musím pochváliť, že naše projekty sú vždy veľmi kvalitné, vďaka zanieteniu a úsiliu učiteľov, ktorí ich pripravujú, a zatiaľ boli vždy schválené.

Získali sme tak granty, vďaka ktorým sa naši učitelia mohli zúčastniť kurzov v rôznych krajinách Európy. Mali tak možnosť získať nové poznatky , stretnúť sa s učiteľmi z iných krajín, komunikovať v cudzom jazyku. Všetko to potom využívajú vo svojej práci, vyučovaní detí a prispievajú tak k zlepšovaniu vyučovacieho procesu v našej škole.

V súčasnosti máme rozbehnutý projekt „ Od vízie k realizácii“ ešte z roku 2020, ktorý sa v dôsledku pandémie a opatrení s ňou súvisiacich „preniesol“ až do tohto roku. Zároveň začneme s realizácoiu nového projektu, ktorý nám bol schválený nedávno.

Nuž, naši učitelia sa snažia. Vzdelávajú sa a pracujú na sebe, aby mohli deťom v škole odovzdávať len to najlepšie. Vďaka!

(text: PhDr. Anna Gondová)