fbpx

ZMÚDRI DO ŠKÔL

ZMÚDRI DO ŠKÔL

V tomto školskom roku sa študenti kvarty a tercie zapojili do programu Zmúdri do škôl. Terciáni rozvíjali svoje  poznatky a schopnosti v oblasti rozvoja charakteru a aktívneho občianstva, študenti kvarty sa zamerali na finančnú gramotnosť a ekonómiu.

Aktivity z programu oživili vyučovanie zábavnou formou a jazykom, ktorý je im blízky. Klasické poučky vymenili za diskusie s využitím reálnych príkladov z praxe.

(Mgr. Elena Kutišová)