fbpx

Poďakovanie mestu Prievidza

Poďakovanie mestu Prievidza

Chceme sa poďakovať mestu Prievidza za poskytnutú dotáciu k 30. výročiu školy vo výške 500 €. Zároveň zverejňujeme brožúru, ktorá bola vydaná pri tejto príležitosti. Okrem iného tam nájdete aj rozhovor s pátrom Jankom Hríbom.

Brožúra – 30. výročie školy